Twój koszyk 0

Twój koszyk

Koszyk pusty

FILOZOFIA KAIZEN

Photo credit: UBC Group
FILOZOFIA KAIZEN książka ANGELICA PEGANI

Dane szczegółowe:
oprawa: miękka
liczba stron: 170
format: 16.5x23.5
język wydania: polski
data wydania: 12.07.2017
Array
Sales price 79,90 zł
Description

O czym jest książka?

Tematem książki jest japońska koncepcja Kaizen oraz jej analiza na podstawie wybranych przykładów z badań własnych. W publikacji ujęto filozofię nie tylko pod kątem teoretycznym, ale również praktycznym. Oparto się na przykładach i na podstawie badań ilościowych odpowiedziano na kilka kluczowych pytań: Czym jest koncepcja Kaizen? Co oznacza japońska filozofia pracy „dążenia do doskonałości” przedsiębiorstwa? Jaki rodzaj Kaizen wyróżniamy? Czym jest zarządzanie jakością oraz zarządzanie procesem? Czy filozofia opierająca się na „uszczuplaniu” firmy jest skuteczna? Czym różni się od Lean Management? Czy Kaizen może być wykorzysty­wany jako koncepcja ułatwiająca rozwój osobisty?

Na początku ukazano metodologię badań w świetle teorii, w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu. Określono cel i przedmiot badań, problem badawczy oraz hipotezy badawcze, metodę, technikę i narzędzia badawcze oraz miejsce i czas badań własnych. Następnie przytoczono ogólną teorię koncepcji Kaizen, opierając się na dostępnej literaturze. W związku z tym przywołano definicję koncepcji, wymieniono jej rodzaje, przedstawiono ogólnie genezę tego zjawiska oraz uwzględniono przyszłość tejże koncepcji prognozowaną przez naukowców – w oparciu o dostępne wyniki badań własnych przeprowadzonych w wybranych firmach międzynarodowych.

Mgr Angelica Pegani, absolwentka Katedry Zarządzania Operacyjnego Poli­techniki Gdańskiej, zaprezentowała w książce metodologię badań w świetle teorii dostępnej literatury przedmiotu. Określiła cel i przedmiot badań, problem badawczy oraz hipotezy badawcze, metodę, technikę i narzędzia badawcze oraz miejsce i czas badań własnych. Następnie przytoczyła ogólną teorię koncepcji Kaizen, opierając się na dostępnej literaturze. W związku z tym przywołała definicję koncepcji, wymieniła jej rodzaje, przedstawiono ogólnie genezę tego zjawiska oraz uwzględniła przyszłość tejże koncepcji prognozowaną przez naukowców – na podstawie dostępnych wyni­ków badań własnych przeprowadzonych w wybranych firmach międzynarodowych.

 

(Z opisu książki)

 

Autorka podjęła się bardzo ważnego i aktualnego tematu doskonalenia podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem filozofii Kaizen. Po wprowadzeniu obejmującym przesłanki pracy oraz metodyczne uwarunkowania prowadzonych badań, mgr Angelica Pegani podjęła się wyjaśnienia kluczowych pojęć oraz rysu historycznego omawianej filozofii Kaizen. Odniosła się przy tym do koncepcji Lean Management pokazując tym samym nierozerwalne połączenie obu tych koncepcji w doskonaleniu obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw. Na szczególną uwagę niniejszego opracowania zasługuje prawidłowo uwypuklony wątek zarządzania kapitałem ludzkim i rola człowieka w tego typu koncepcjach. Pani Angelica Pegani, absolwentka Katedry Inżynierii Zarządzania Operacyjnego Politechniki Gdańskiej, prawidłowo odniosła się tym samym zarówno do samej roli przywództwa jak i zdefiniowała jego style typy i formy, a w dalszej konsekwencji podjęła się trudnego zadania wskazania roli lidera w przedsiębiorstwach. Bardzo interesujący jest także kolejny rozdział poświęcony przeglądowi metod i narzędzi wspomagających doskonalenie podmiotów gospodarczych wykorzystywanych i możliwych do wykorzystania w przedsiębiorstwach, a następnie do doskonalenia w ujęciu filozofii Kaizen także obszaru organizacji pracy. Kolejną część stanowi pewnego rodzaju praktyczne uzupełnienie dotychczasowych rozważań. Autorka bowiem odnosi się do przeprowadzonych badań w tym zakresie wskazując na podejście pracowników poszczególnych szczebli zarządzania do ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwach. Niniejsze opracowanie stanowi interesującą pozycję zarówno dla praktyków jak i teoretyków z dziedziny zarządzania oraz nauk społecznych. Autorka pokazała bowiem jak ważne jest powiązanie obszaru metodycznego i narzędziowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem z rolą pracownika oraz przywódcza rolą lidera. 

 

(z recenzji)

Dr inż. Grzegorz Zieliński

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego

Politechnika Gdańska

Do kogo skierowana jest książka?

✓ Do właścicieli międzynarodowych firm

✓ Do dyrektorów oraz kierowników korporacji biznesowych

✓ Do menedżerów międzynarodowych projektów 

✓ Do wykładowców akademickich z dziedziny ekonomii i zarządzania

✓ Do liderów zespołów

✓ Do przedsiębiorców - samouków

✓ Do kobiet-liderek projektów 

✓ Do osób, które chcą zgłębić wiedzę na temat zarządzania

 

Dzięki tej publikacji: 

✓ Poznasz czym jest japońska filozofia Kaizen

✓ Odkryjesz jakie czynniki wpływają na sukces firmy osiągnięty za pomocą Kaizen

✓ Zrozumiesz, że liderzy zespołów są kluczem do sukcesu organizacji

✓ Zwiększysz swoją wiedzę w zakresie budowania zespołu

✓ Wgłębisz się w tajniki zarządzania dużymi korporacjami

✓ Poznasz różne style przewodzenia, które wykorzystasz w swojej pracy

✓ Wykonasz zestaw ćwiczeń, który pomoże Ci skuteczniej zarządzać według Kaizen

 

✓ Dowiesz się jak skutecznie wprowadzać duże zmiany w firmie, lecz małym kosztem

 

Kim jest autorka książki?

 

Angelica Pegani – autorka książek, kilkudziesięciu wywiadów oraz artykułów, z wykształcenia dziennikarka radiowa i telewizyjna, menedżer public relations, certyfikowany specjalista ds. reklamy oraz marketingu. Współpracuje z zarządem fundacji The Excellence World Foundation oraz UBC Entertainment and Management Group.

Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w specjalizacji dziennikarstwo radiowo – telewizyjne oraz studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych, Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie, studentka studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Inżynierii Zarządzania Operacyjnego Politechniki Gdańskiej.

Karierę dziennikarską rozpoczęła w 2009 roku w międzynarodowej firmie Flava World Company, jako dziennikarka prasowa. Swoje doświadczenie zdobywała między innymi w Homo Homini Foundation oraz Allure Institute jako specjalista oraz menedżer ds. PR oraz reklamy. Otrzymała odpowiednie kwalifikacje do pracy w mediach w krajach Europy Środkowej oraz Wschodniej.

Jest przewodniczącą rady fundacji i kierownikiem wykonawczym fundacji The Excellence World Foundation oraz dyrektorem generalnym firmy UBC Entertainment and Management Group w Polsce. Udziela się w międzynarodowych projektach humanitarnych oraz charytatywnych. Jest aktywnym członkiem fundacji, która składa się z trzech międzynarodowych projektów: rozwoju społeczności, równouprawnienia kobiet i specjalnych programów socjalnych. Jest również członkiem nieformalnej organizacji PADMA zajmującej się wspieraniem kobiet biznesu oraz ich pozycji na świecie. W 2016 roku została członkiem Society of Professional Journalists (SPJ) z siedzibą w Indianapolis, USA.

W życiu prywatnym interesuje się zdrowym żywieniem oraz fitnessem, prowadząc zajęcia w UBC Health and Fitness Center.

 

Opinie

There are yet no reviews for this product.